foto michel zakelijkTijdens mijn coachingstraject hebben we naast mijn initiële communicatie-vraagstuk ook uitgebreid naar carrièreperspectief gekeken. Het is voor mij heel waardevol een beter beeld te hebben van hoe ik me kan blijven ontwikkelen en voortdurend meerwaarde leveren aan mijn organisatie. Het niveau van de coaching is goed: Annemarie weet hoe het er in bedrijven aan toe gaat en spreekt duidelijke taal.

Ik kreeg behoefte aan coaching toen ik met andere klantgroepen en andere accountmanagers ging werken. De manier waarop ik gewend was te communiceren, werkte niet goed bij hen. Gaande het coachtraject is de focus veranderd. Dit ging op een hele natuurlijke manier.

Een aantal van de opdrachten die ik tussen de coachgesprekken door heb uitgevoerd zijn eigenlijk universeel toepasbaar, daardoor zeker relevant. Daarnaast sloten de oefeningen goed aan bij de huidige fase in mijn werkende leven.

Het niveau van de coaching is goed: Annemarie weet hoe het er in bedrijven aan toe gaat en spreekt duidelijke taal. En de duur van het traject was prima: zeven gesprekken in zes maanden. Ik vond het met name prettig dat ik de frequentie van afspraken kon aanpassen aan mijn eigen behoefte.

Dit coachingstraject was zeer relevant voor mij en mijn situatie. Vanaf het begin meteen toepasbaar. In een latere fase kwam er meer verdieping en reflectie evenals nadenken over de toekomst. Wat ik ook als prettig heb ervaren, is dat Annemarie heel goed in staat is samen te vatten en verbanden te leggen die voor jezelf niet duidelijk zijn of die je zelf nog niet ziet.

Ik ben nu veel beter in staat om vragen van accountmanagers en klanten te ‘optimaliseren’. Dat wil zeggen dat ik op positieve manier in staat ben de werkelijke behoefte te achterhalen. Op basis daarvan kan ik vaak een betere en vollediger bijdrage leveren dan enkel door het beantwoorden van de initiële vragen. Dus ik ga niet meer direct op de inhoud in. Maar stel eerst gestructureerd open vragen om tot de echte achtergrond/behoefte te komen. Dit helpt ook zeker je collega’s!

Het enige onderwerp wat ik gemist heb was nonverbale communicatie. Dit hadden we wel opgeschreven in het begin, maar het is ook aan mijn aandacht ontsnapt. Misschien waren daar ook nog praktische handvaten uitgekomen. Daarentegen hebben we wel uitgebreid naar carrièreperspectief gekeken, wat we vooraf niet benoemd hadden. Die flexibiliteit van Annemarie vond ik erg prettig. Het is voor mij heel waardevol een beter beeld te hebben hoe ik me kan blijven ontwikkelen en voortdurend meerwaarde leveren aan mijn organisatie.

Ik wil een dergelijk coachingstraject zeker aanbevelen aan collega’s. Met name aan professionals die inhoudelijk heel sterk zijn, maar communicatief en/of politiek niet altijd even handig opereren. Ik denk dat het van toegevoegde waarde is voor de organisatie en de medewerker.

Daarnaast is het prettig om met een neutraal en discreet persoon over je werksituatie te praten en toekomstmogelijkheden/scenario’s te verkennen. Voor mensen van in de veertig is dit uitermate zinvol!

Eén jaar na het coachtraject: Een aantal zaken loopt nu duidelijk beter. Door wat minder ‘hard’ te werken, oftewel wat minder te ‘zenden’ vanuit mijn expertrol en mensen eerst zelf meer te laten uitproberen of oplossingen te laten zoeken, komen collega’s in een later stadium zelf naar mij toe voor vragen en advies. Dan staan ze meer open voor een inhoudelijk verhaal. 

Ook afstemming voor afspraken werkt heel goed. Door vooraf het doel duidelijk te krijgen, is de voorbereiding en rolverdeling duidelijk en verlopen afspraken met (de meeste) accountmanagers soepeler. Wat me wel opvalt is dat ik nog steeds het initiatief moet nemen om zaken duidelijk te krijgen. So be it!

Michel Appelhof – Nuon/Vattenfall – Customer Portfolio Specialist (45 jaar)
Terug naar Loopbaan coaching