Privacyverklaring

Inleiding
Je leest de privacyverklaring van MultiCore value based advice.

Als je klant wordt, worden er bepaalde gegevens van jou verzameld door Multicore vba. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven.

Daarover gaat deze verklaring.

MultiCore value based advice
KvK nummer: 74398253
Postadres:  Burggravenlaan 5, 2313 HM Leiden
Email: info@multicore.nu

Multicore.nu respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en verzamelt geen informatie via deze website.

Website
Deze website maakt uitsluitend gebruik van zogenaamde functionele cookies. Daarvoor is een cookie banner (gelukkig) niet verplicht.

Klanten
Als je klant wordt bij MultiCore vba worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt, uitsluitend ten behoeve van de (financiële) administratie:
– Voor en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek hiervoor sturen naar info@multicore.nu .

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
MultiCore vba bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden. Tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
MultiCore vba deelt jouw persoonsgegevens nooit met derden ten behoeve van commerciële doeleinden. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze privacyverklaring is opgesteld en/of voor het laatst gewijzigd op 17 november 2023.