Teamtraining

Bereik de organisatiedoelen met positieve samenwerking in het team

Werken in een team is niet altijd gemakkelijk. Soms loopt de communicatie stroef, botsen de belangen, is oud zeer niet opgeruimd of drukken mensen een te zwaar stempel op besluitvorming. Al deze dingen werken niet mee, maar tegen! Ze remmen het werkplezier en maken het veel moeilijker om goede resultaten te bereiken.

In deze training is aandacht voor de zaken die nog spelen of opgeruimd moeten worden. Daarna leer je op inspirerende en effectieve manier samen te werken met de verschillende individuen in het team.

Resultaat

Teamtrainingen kunnen verschillende doelen en resultaten hebben, zoals:

 • beter communiceren en samenwerken
 • elkaar beter leren kennen
 • onderlinge verschillen leren waarderen en benutten
 • het oplossen en loslaten van oud zeer binnen het team
 • afspraken maken over werkwijze en besluitvorming
 • als team meer met elkaar op één lijn komen
 • besluitvaardiger en/of efficiënter vergaderen

Bij deze training staan inhoud en doelstelling voorop. Het gaat echt ergens over! Uiteraard wordt de training zo opgezet dat deelnemers zich er prettig en veilig bij voelen, maar als confrontaties nodig zijn om iemand (of het team als geheel) verder te helpen, dan gaan we die confrontaties niet uit de weg.

 

Werkwijze

Een teamtraining wordt op maat gemaakt voor de organisatie. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en deelnemers maken we een selectie uit de volgende onderwerpen:

 • het ‘VOUTA-model’ als houvast voor goed en prettig samenwerken
 • de wisselwerking tussen ‘sturen’ en ‘volgen’ tussen leidinggevenden en medewerkers
 • situationeel leidinggeven en leiding krijgen
 • verschillende manieren om mensen te beïnvloeden
 • stijlen om effectief met conflicten om te gaan
 • feedback geven/ontvangen en aanspreken
 • het belang van het tonen begrip
 • besluitvorming

Teamtrainingen starten altijd met een intakegesprek met de opdrachtgever. Meestal krijgen de medewerkers ook een voorbereidingsopdracht. Om snel de sterktes en zwaktes van het team in kaart te brengen, kunnen we meerdere ‘quickscans samenwerking’ inzetten.

IMG_4040 webVoor wie

teams die met meer plezier meer resultaat willen bereiken

Door wie

Maarten Stoffers

Groepsgrootte

minimaal 4, maximaal 12 deelnemers

Duur

Eén tot vijf dagen met telkens twee weken ertussen, afhankelijk van de doelstelling en ambitie van de opdrachtgever, en van het startniveau van de deelnemers

Victor BrandsIk heb Maarten ervaren als een betrokken, kundige trainer met een groot inlevingsvermogen richting deelnemers én een hoge mate van resultaatgerichtheid uitgaande van de doelen zoals die gesteld zijn. Een mooie combinatie. Een voorrecht om mee te werken.
Victor Brands, Trainer, senior trainingsacteur en coach

Wil je graag een training of strategiesessie voor jezelf, je team of je organisatie?

Neem contact op voor het plannen van een vrijblijvend adviesgesprek of vraag direct een offerte aan!