Training en Coaching voor
Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling

MultiCore laat motivatie en kernwaarden optimaal tot hun recht komen.
Hiermee versterk jij jezelf en jouw organisatie.

Hier sta ik voor:

Bewustwording van je kernwaarden en deze optimaal benutten, stimuleert motivatie en vergroot de effectiviteit van mensen en organisaties
De kracht van het benutten van je kernwaarden is dat het inzicht geeft in je talenten, je blinde vlekken en/of ontwikkelpunten. Op individueel gebied is dit aanleiding tot groei en vooruitgang. Op teamniveau leidt begrip tot meer verbinding. Met als resultaat een boost in het werkplezier.

Wat ik aanbied:

Coaching

De individuele coachtrajecten helpen het beste in jou – als medewerker – naar boven te halen, uitdagingen aan te gaan en goed te presteren. Dit is een investering in jouw groei en in het succes van de organisatie. Lees er hier meer over

Trainingen

Beter samenwerken en communiceren is te leren. Ik help je daar graag bij! Ik geef diverse trainingen en workshops voor teams en organisaties. Lees hier wat we jou en je organisatie kunnen bieden.

Bijzondere samenwerking

Vanuit MultiCore werk ik samen met diverse trainers en coaches. Deze samenwerking zorgt voor een mooie kruisbestuiving op ons vakgebied en garandeert continuïteit aan organisaties.

Met een drietal van deze collega’s heb ik een bijzondere samenwerking: Ingrid Bannink, Maarten Stoffers en Mariëlle Willems

Ingrid Bannink
Maarten Stoffers
Marielle Willems

Hoe nu verder?

Veelal start het proces met een vraag vanuit de organisatie. Deze vraag kan een wens zijn om een groep medewerkers te ontwikkelen op een specifiek thema of een individuele medewerker te coachen.

STAP 1:
ORIENTEREND GESPREK

Hoe kan het groeipotentieel van een individu of een team beter benut worden…

Daarover ga ik graag kosteloos met je in gesprek!

… binnen de wensen van de organisatie?

STAP 2: COACHING
AFSPRAKEN MAKEN

In afstemming met de leidinggevende of HR-medewerker koppelen we de coachwensen aan het einddoel. Dit leggen we vast in een contract. We starten met 7 gesprekken. Vervolgens evalueren we samen of het nodig is om het traject te verlengen.
De coachsessies vinden plaats op een locatie naar keuze.

STAP 2: TRAININGEN
AFSPRAKEN MAKEN

In gesprek met de leidinggevende of HR stellen we de trainingswensen (onderwerp, groepsgrootte & duur) vast en stemmen we deze af op de organisatiedoelen. De kosten van de training zijn afhankelijk van het maatwerk dat nodig is. Inhoud, vorm, locatie en data leggen we vast in een overeenkomst. Zodra deze is goedgekeurd, gaat de voorbereiding van start.

STAP 3: COACHING
KLIKGESPREK

Om coaching effectief te laten zijn, is het essentieel dat er een goede klik is tussen medewerker en coach. Als uit het kennismakingsgesprek blijkt dat die er is, gaat het coachtraject van start.

STAP 3: TRAININGEN
DE TRAINING

De training vindt plaats op een locatie naar keuze. Ik gebruik actieve werkvormen en geef ruimte voor vragen. Tot slot nodig ik de deelnemers uit hun eigen toepassingen van het geleerde vast te leggen in een plan van aanpak.

STAP 4:
EVALUATIE

Periodiek beoordelen we de training- en coachsessies en passen we zo nodig zaken aan. Feedback van zowel medewerker als opdrachtgever waardeer ik zeer.

Deze klanten gingen je voor:

Referenties: